Cartridge filter housing 20 inch

$9.81

More information about cartridge filter housing 20 inch Taiwan

  • The cartridge filter housing is made of high-quality, non-toxic plastic
  • Cartridge filter housing  Conforms to food safety standards
  • Cartridge filter housing with Water inlet – outlet connection: female thread
  • Cartridge filter housing Used to assemble RO water purifiers or assemble pre-filters for upstream water treatment
----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support