RO-Kent Grand Plus Water Purifier

$244.02

– Dimension: 400x230x540mm
– TDS Controller
– Input power supply: Single phrase 220 VAC, 50-60 Hz
– Total power consumption: 60W
– Material: ABS with food grade
– 5 stage filter: RO + UV + UF + TDS Control + UV In-tank
– Water storage tank: 9L
– capacity: 20 L/H
– Application: Well water / City water / Rain water
– Origin: Kent-India

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support