Sealing plate for RO 8040

$19.91

Sealing plate for RO 8040

  • Plastic cap inside and horse circus ring outside
  • Use for RO8040 housing
  • One housing requires 2 sealing plates
  • Simple structure, easy to use and assemble
  • Manufacturer: Chihon
----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support