I/ TẢI CATALOGUE PDF VAN LỌC VÀ LÀM MỀM – RUNXIN

Các model: F77AS – F77BS – F77CS

Van 3 cổng tay dùng cho hệ thống lọc và 5 cổng tay dùng cho hệ thống làm mềm

Các model: F112BS – F112B1 – F112B3 – F112AS – F112A1 – F112A3

Van 3 cổng tay/tự động dùng cho hệ thống lọc và 5 cổng tay/tự động dùng cho hệ thống làm mềm

Các model: F71B3 – F67C3 – F67B3 – F67B3-A – N75A3 – N75B3

Van 3 cổng tự động cho hệ thống lọc

Các model: F96B1 – F96B3 – F96A1 – F96A3

Van 3 cổng tự động dùng cho hệ thống lọc và 5 cổng tự động dùng cho hệ thống làm mềm

Các model: F95B1 – F95B3 – F95A1 – F95A3 – F95D1 – F95D3 – F95C1 – F95C3

Van 3 cổng tự động dùng cho hệ thống lọc và 5 cổng tự động dùng cho hệ thống làm mềm

Các model: N77A1 – N77A3 – F77B1

Van 3 cổng tự động dùng cho hệ thống lọc và 5 cổng tự động dùng cho hệ thống làm mềm

II/ TẢI CATALOGUE PDF VỎ BỒN LỌC THÔ, LỌC TINH, VỎ RO

Các model bồn lọc FRP: từ size 818 đến size 8096

Vỏ bồn lọc composite FRP – 150PSI

Các model bồn lọc tinh + bồn lọc túi vải uPVC Grace Filter

Vỏ bồn lọc tinh uPVC 3 lõi, 5 lõi, 9 lõi (10,20,30,40inch)

Các model bồn lọc tinh Inox – vỏ RO inox – Tiger

Vỏ bồn lọc tinh inox 3 lõi, 5 lõi, 7 lõi (10,20,30,40inch), vỏ RO 4040, 4080 8040, 8080 inox

Các model bồn lọc tinh lưu lượng cao HF – iGlobal

Vỏ bồn lọc tinh lưu lượng cao highflow (20,40, 60inch)

III/ TẢI CATALOGUE PDF LƯU LƯỢNG KẾ ZYIA KINGTAI

Các model lưu lượng kế – Yuyao Kingtai

Lưu lượng kế vuông, lưu lượng kế tròn, lưu lượng kế cho hóa chất và khí

IV/ TẢI CATALOGUE PDF BƠM MÀNG, BƠM ĐỊNH LƯỢNG, BƠM NƯỚC

Các model bơm màng khí nén – BSK

Bơm màng hoạt động bằng khí nén thân nhựa, thân nhôm, thân inox 316,…

Các model bơm định lượng hóa chất – Sandur

Bơm định lượng hóa chất lưu lượng nhỏ

Các model bơm nước – Shimge

Bơm nước thải, bơm nước sạch, bơm RO

Các model bơm nước – Ebara

Bơm nước thải, bơm nước sạch, bơm RO

V/ TẢI CATALOGUE PDF MÀNG RO: DUPONT – LG – CSM – VONTRON

Các model màng RO

1/ Màng RO 4inch 4040 model: LE4040; BW30-4040; BW30-2540

2/ Màng RO 4inch 4040 model: LE4040i

3/ Màng RO 8inch 8040 model: BW30-400/34

Các model màng RO

1/ Màng RO 4inch 4040 model:  BW4040AFR     BW4040ES    BW4040R

2/ Màng RO 8inch 8040 model: BW400AFR    BW400ES     BW400R  BW400R+

Các model màng RO

1/ Màng RO 4inch 4040 model:  RE4040-BE     RE4040-BLN   

2/ Màng RO 8inch 8040 model: RE800-BE    RE8040-BLN    RE8040- FEn

V/ TẢI CATALOGUE PDF ĐÈN UV

VI/ TẢI CATALOGUE PDF VẬT LIỆU LỌC CÁC LOẠI

THAM KHẢO THÊM DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM DO SONG PHỤNG CUNG CẤP