khuyến mãi 1 Chương trình khuyến khi đặt hàng online và thanh toán MOMO:

Khuyến mãi thanh toán đơn hàng qua cổng thanh toán  momo trắng được nhận ngay mã ưu đãi giảm giá 2% cho giá trị đơn hàng. Chỉ áp dụng với khách hàng đăng nhập vào giỏ hàng và chọn thanh toán theo bằng Momo để nhận được ưu đãi ngay!!!

Danh sách các mặt hàng đang trong giai đoạn khuyến mãi giảm giá trực tiếp:

-8%
4.472.500 
-10%
-2%
16.607.000 
-10%
41.800.000 
-5%
2.290.200 
-10%
-4%
-6%
8.900.000 
-2%
53.020.000 
-20%
-11%
-14%
-2%
53.173.000 
-3%
4.900.000 
-25%
220.000 
-16%
-2%
69.960.000 
-30%
-14%
-7%
46.860.000 
-18%
920.000 
-2%
-14%
240.000 
-20%
-22%
197.600 
-22%
-6%
13.243.000 
-7%
42.900.000 
-11%
-19%
999.000 
-11%
11.979.200 
-15%
-7%
6.980.000 
-2%
5.458.200 
-10%
12.800 
-9%
-9%
-12%
-3%
41.710 
-9%
11.137.800 
-2%
23.260.000 
-9%
21.900.000 
-13%
-1%
5.169.800 
-6%
-9%
-13%
135.000 
-6%
29.900.000 
-17%
9.825.000 
-5%
-2%
4.158.800 
-3%
1.812.200 
-6%
31.900.000 
-16%
7.266.800 
-15%
9.852.000 
-3%
61.600.000 
-5%
64.350.000 
-11%
-1%
-6%
1.125.200 
-13%
17.900.000 
-4%
7.980.000 
-36%
-11%
-5%
-19%
124.000