Hóa chất chống cáu cặn cho màng RO, NF, UF.


Tính liều lượng châm hóa chất chống cáu cặn màng RO

Nhập liệu

Nhập lưu lượng nước đầu vào trước RO m3/h
Nhập lưu lượng nước thành phẩm sau RO m3/h
Nhập liều lượng châm hóa chất chống cáu cặn
(Thông thường từ 1-5mg/l tùy chất lượng nước)
mg/L
Nhập thời gian hoạt động h/day
Chu kỳ pha hóa chất Day/time
Thể tích bồn chứa hóa chất L

Kết quả

Lượng hóa chất sử dụng trong ngày 0 Kg/day
Lượng hóa chất cần pha vào thùng 0 Kg
Tỷ lệ thu hồi RO 0 %
Tỷ lệ hóa chất sau khi pha 0 %
Lưu lượng hóa chất cần châm 0 L/h
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính hóa chất chống cáu cặn màng RO
Home Danh mục Phiếu ưu đãi Giỏ hàng Tư vấn Online