Bảng tính toán cột làm mềm

Nhập liệu

Chọn 1 trong 2 mẫu để thực hiện tính

Độ cứng Ca2+ mg/l
Độ cứng Mg2+ mg/l
Hoặc nhập trực tiếp độ cứng tổng mg/l CaCO3
Nhập lưu lượng hệ thống làm mềm m3/h
Nhập số giờ hoạt động trong chu kỳ
(Chu kỳ hoàn nguyên)
h
Nhập chiều cao hạt nhựa
(Giá trị từ 600mm đến 2600mm, thông thường từ 800mm đến 1500mm)
mm

Kết quả

Kết luận loại nước Kết luận loại nước
Tổng lượng nước cần làm mềm 0 m3/Chu kỳ
Tổng dung lượng trao đổi 0 Kg Grains/Chu kỳ
Thể tích hạt nhựa cần 0 L
Đường kính cột lọc 0 m
Tốc độ lọc 0 m3/m2.h
Đề xuất thùng muối 0 L
Lượng muối NaCl hoàn nguyên 0 Kg

Xem thêm: Hướng dẫn Tính toán cột làm mềm

Muối viên tinh khiết Ấn Độ – Water Soft giá tốt nhất thị trường