Xem thêm: Hướng dẫn tính toán vật liệu lọc

Tính toán vật liệu lọc cho bồn lọc (Mục đích: tính vật liệu lọc, chọn vật liệu lọc, tính chiều cao vật liệu lọc trong bồn lọc, chọn công suất lọc cho bồn lọc, lựa chọn bồn lọc phù hợp)

Nhập Đường kính bồn lọc (mm):

Model bồn FRP tương ứng: 0

Lưu lượng lọc trung bình (lọc cát): 0 m3/h

VẬT LIỆU LỌC

Tổng chiều cao vật liệu lọc: 0 mm

Sỏi mm Số lượng Kg
Cát mm Số lượng Kg
Than Anthracite mm Số lượng Kg
Than hoạt tính mm Số lượng Kg
Hạt Birm khử sắt mm Số lượng Kg
Hạt ODM khử sắt mm Số lượng Lít
Nhựa làm mềm mm Số lượng Lít