Xút, acid, PAC, phèn nhôm, clo


Tính liều lượng châm hóa chất clo khử trùng

Nhập liệu

Nhập lưu lượng nước đầu vào m3/h
Nhập liều lượng clo cần châm
(thông thường từ 1-10mg/l tùy chất lượng nước)
mg/l (g/m3)
Nhập nồng độ Clo ban đầu
(Nước Javel 9-10%, Clo bột 65-70%, Clo tinh khiết 99%)
%
Nhập thời gian hoạt động h/day
Chu kỳ pha hóa chất Day/time
Thể tích bồn chứa hóa chất L

Kết quả

Lượng hóa chất sử dụng 1h 0 g/h
Lượng hóa chất sử dụng 1 ngày 0 kg/day
Lượng hóa chất cần pha vào thùng 0 Kg
Tỷ lệ hóa chất sau khi pha
(Nồng độ pha nên giới hạn dưới 5%)
0 %
Lưu lượng hóa chất clo cần châm 0 L/h
Read more: Hướng dẫn Tính liều lượng châm hóa chất clo khử trùng
Home Danh mục Phiếu ưu đãi Giỏ hàng Tư vấn Online