Package clean inorganic fouling and scaling RO membrane 4040A

$5.35

Package clean inorganic fouling and scaling RO membrane 4040A is a low pH powdered cleaner that combines chelants and solubilizing agents designed specifically to remove metal hydroxides, calcium carbonate, and other similar scales. 

Specification: White powder

Standard package for 1pcs membrane 4inch: 150g/package

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support