Antiscalant chemical SpectraGuard 360

$216.17

– Package: tank 18.9 L
– Weight: 20.4 kg
– Specific gravity: 1.00 – 1.2 kg/l
pH (Liquid 1%): 2.0 – 2.8
– Specification: Amber liquid
– Origin: PWT -Mỹ
Application to control CaCO3, CaSO4, BaSO4, CaF2, Hydroxide of Fe/Mn, CaHPO4, Silica

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support